COLLECTIEF CIRCULAIR TEXTIEL

Samen werken aan een UPV-textiel waarin duurzaamheid en maatschappelijke impact centraal staan

Onze uitgangspunten

Onze visie is dat je met elkaar tot betere en breder gedragen ideeën en oplossingen komt. Daarom hanteren we een onderscheidende vorm van governance: we verankeren inclusieve beslismodellen die open overleg en ideevorming stimuleren en waarbij transparantie een randvoorwaarde is. Samen met producenten, inzamelaars, recyclers, gemeenten, NGO’s en andere stakeholders initiëren we een UPV-systeem dat verder gaat dan de wettelijke doelstellingen.

We doen dit aan de hand van drie pijlers: 

Inclusieve governance

Eerlijke representatie en zeggenschap voor een brede groep stakeholders binnen de structuren van CCT

Verduurzaming centraal

We gaan verder dan de wettelijke doelstellingen door verduurzaming centraal te stellen en op te schalen

Optimale transparantie

Openheid over financiën, data, uitvoering en beslismodellen van CCT

Onze missie

Het Collectief Circulair Textiel geeft invulling aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in Nederland. We streven naar een UPV systeem waarin duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde centraal staan en waarbij samenwerking en transparantie de basis vormen.

Concreet richten we ons op het:  

  • stimuleren van inzamelsystemen en technologieën voor hoogwaardige recycling;
  • stimuleren van hergebruik en reparatie, onder meer via partnerschappen met organisaties met een sociaal maatschappelijk doel;
  • tegengaan van vernietiging van onverkochte goederen;
  • creëren van prikkels voor de productie van textiel waarbij levensduurverlenging en recycling centraal staan;
  • stimuleren van systeeminnovatie en duurzame businessmodellen;
  • voeden en stimuleren van het publieke debat over de verduurzaming van textiel.